Žalmy

Žalm 35

Broj, Hospodine, proti tým, čo broja proti mne! Bojuj proti tým, čo proti mne bojujú! Uchop štít a pavézu, povstaň mi na pomoc! Vytiahni oštep a zataras cestu tým, čo ma prenasledujú! Povedz mojej duši: Som tvoja spása. Nech sa hanbia a pýria tí, ktorí mi siahajú na život, nech s hanbou cúvnu tí, čo zamýšľajú moje nešťastie. Nech sú sťa pleva vo vetre a anjel Hospodinov nech ich odbíja.
14.03.2017 09:44 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Žalm 34

Dobrorečiť budem Hospodinu v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa! Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujeme Jeho meno! Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.
06.03.2017 13:46 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Žalm 33

Plesajte v Hospodinu spravodliví, úprimným sluší chválospev. Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte ho desaťstrunnou harfou! Spievajte Mu novú pieseň, krásne rozzvučte struny s plesaním! Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné. Právo a spravodlivosť miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. Hospodinovým slovom učinené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. Zhrnul morské vody ako do koženého mechu, záplavy uložil do komôr.
28.02.2017 09:42 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Žalm 32

Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý! Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti! Keď som mlčal, trúchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stenania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahlosť. Sela. Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu.
14.02.2017 19:42 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Žalm 31

K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, kiež nikdy nie som zahanbený! Zachráň ma svojou spravodlivosťou! Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni! Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil! Lebo Ty si mi skalou a mojim hradom, pre svoje meno veď ma a sprevádzaj ma. Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si mojim útočišťom.
11.02.2017 20:27 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014